Търсене

Видеодуоденоскопи Olympus

25.09.2017
Videoduodenoscope Olympus

Широката гама от видео дуоденоскопи на Olympus предлага много нови възможности за изследване на дуоденума, терапевтични манипулации, стентиране и ERCP:

  • Нова V-system, значително улесняваща ERCP процедурите и канюлирането на папилата.
  • Апарати с различни по размер работни канали, позволяващи всички видове терапевтични процедури.
  • Голям размер на изображението и подобрена точност при работа при намалено времетраене на изследването.
  • Набор педиатрични и неонатологични модели.