Търсене

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ОТ ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ В ОБНОВЕНА ОПЕРАЦИОННА ЗАЛА В КЛИНИКА ЕНДОУРОЛОГИЯ И ЕКЛ НА ВМА-СОФИЯ

25.02.2022

Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литротипсия на ВМА – София е открита през 2000 г. и е специализирана в ендоскопското и минимално-инвазивно лечение на урологичните заболявания. Началник на клиниката е Проф. д-р Илия Салтиров, д.м.н. Клиниката разполага с 3 операционни зали, оборудвани с пълен набор инструментариум за ендоурология и минимално инвазивна урологична хирургия. В началото на годината Инфомед приключи проект за обновяване на една от операционните зали в клиниката. За мнението и очакванията на екипа, който работи в обновената операционна, можете да прочетете тук:

Предимства и възможности на обновената операционна зала

Обновената операционна зала в Клиника Ендоурология и ЕКЛ на ВМА-София разполага с последно поколение ендоскопска апаратура за лечение на заболяванията на горния уринарен тракт, включаваща висококачествени светлинни източници, видео оборудване, ендоскопи, апарат за комбинирана ултразвукова и ударновълнова литотрипсия и интегрирана видео регистрационна система. Новите системи осигуряват подобрена ендоскопска визуализация с HD образи, а интегрираната система позволява предаването на образите от операционната зала на живо в учебните зали на клиниката и във виртуална среда, което увеличава и подобрява възможностите за обучение и обмяна на практически опит. Новият апарат за комбинирана литотрипсия допълва възможностите на Холмиум лазера за лечение на пациенти с усложена уролитиаза. С обновената апаратура, с която вече разполага, клиниката може да предложи на пациентите висококачествено лечение, съответстващо на съвременните технологични стандарти, и не отстъпващо по качество на опитните международни центрове в областта на ендоурологията.

Какви са ползите за специалистите, които работят там

С подобренията в операционната зала е постигната по-добра ергономия на операционната дейност. Специалистите разполагат с висококачествен ендоскопски образ, транслиран на съвременни монитори, който улеснява хирургичната работа и намалява умората. Разширените възможности на оборудването им позволяват да прилагат и развиват всички съвременни методи за ендоскопско лечение на урологичните заболявания. Техническата обезпеченост за предаване на образите в реално време в учебните зали подобрява и услеснява практическото обучение на студенти, специализанти и стажанти.

Кое беше най-важното при този ъпгрейд и какво е постигнато като резултат

Най-важно за екипа на клиниката беше да се създаде интегрирана операционна зала за ендоурология, която да не отстъпва по технологични възможности на утвърдените ендоскопски центрове в Европа и останалата част от света. Клиниката има дълогогодишни традиции в областта на ендоурологията и подобренията в ендоскопското оборудване им позволяват да продължат да развиват това високотехнологично направление в урологията, предоставяйки висококачествена грижа на пациентите.

Операции и процедури, които се извършват в обновената операционна зала и предимства за пациентите

В обновената операционна зала се извършват множество ендоскопски диагностични и терапевтични процедури на долния и горния уринарен тракт – перкутанна нефролитотомия, семиригидна и флексибилна уретерореноскопия, трансуретрални операции при заболявания на простатата и пикочния мехур. Разполага с голям набор от ендоскопи, позволяващи специализирано и идивидуализирано лечение на пациенти в зависимост от характеристиките на тяхното заболяване. Подобрените визуализация и ендоскопски достъп до целия уринарен тракт увеличават ефективността и безопасността на провежданите ендоурологични процедури и операции. Новият апарат за литотрипсия разширява възможностите за фрагментиране на конкременти в уринарния тракт, като осигурява високоефективна литотрипсия и едновременна аспирация на фрагментите.

Плановете за развитие на дейността в Клиника Ендоурология и ЕКЛ, споделени от екипа:

„В нашата практика се стараем да сме в крак със съвременните тенденции в урологията и да въвеждаме нови минимално инвазивни методи за лечение. През тази година година предстои технологично обновяване и на останалите операционни зали в клиниката. Залата за ендоскопска хирургия на долния уринарен тракт също ще бъде обновена с нови енергийни източници за електрохирургия на простатата и пикочния мехур и нови системи за визуализация и видео регистрация. Предстои и изграждането на интегрирана зала за лапароскопска урологична хирургия, с която целим да разширим хирургичната си дейност в областта на онкоурологията и някои доброкачествени урологични заболявания. Всичко това ще ни помогне да развием Клиниката по Ендоурология и ЕКЛ като високо специализиран център за минимално инвазивна урологична хирургия.“

Posted in Новини

Leave a Comment