Търсене

Високочестотна хирургия

29.10.2017

THUNDERBEAT

Универсалната електро-хирургична платформа THUNDERBEAT на фирма OLYMPUS за първи път в света интегрира едновременно биполярна и ултразвукова технология в един инструмент. Тази интеграция осигурява широко признатите предимства на всяка от двете технологиите. THUNDERBEAT покрива най-разнообразни нужди от тъканна манипулация и един генератор покрива всички нужди от електрохирургия в операционната. С това се намалява необходимостта от честа смяна на инструменти и едновременно с по-бързата работа на апарата позволява съкращаване на времетраенето на сложни оперативни процедури, което води до допълнителни ползи за пациента и болницата.  Допълнително предимство на апарата е автоматичното задаване на настройки.

SONICBEAT

Най-новият SONICBEAT на фирма OLYMPUS работи само с ултразвук, но дизайнът е базиран на същите принципи като THUNDERBEAT. Това позволява по-бързо рязане, по-лесна диескция, по-хомогенна сила на захващане плюс равностойно легиране и хемостаза в сравнение със съществуващите ултразвукови инструменти. SONICBEAT е икономичен и особено подходящ за междинни лапароскопски процедури.