Търсене

Ендоскопски ултразвукови системи

25.09.2017
Ultrasound Endoscopy

Системата за ендоскопска ултразвукова диагностика е разработена за пръв път от OLYMPUS, за да съчетае образните възможности на ендоскопа с ултразвуковите интракавитарно сканиране. Това дава възможност за изследване на тъканната патология както повърхностно така и в дълбочина. Предлага се голям набор от ултразвукови сонди, с различни работни честоти И диаметъри покриващи всички нужди, а също така и ендоскопи с вградени сонди, с хипербанд трансдюсер 5-20MHz. Сътрудничеството между фирмите ALOKA и OLYMPUS в световен мащаб води до достигане на най-високо качество на комбинираната образна диагностика.

Методи за ултразвукова диагностика

Мини сонди:

Мини сондите са специфични трансдюсери за гастроентерологични изследвания. Те са проектирани да бъдат използвани през работния канал на ендоскопите. Ехоендоскопският процесор EU-M60, задължителна част от окомплектовката, преобразува сигнала от мини сондите, като ги превръща в чудесен вариант за радиално ултразвуково сканране на гастроинтестиналния тракт.

Пункционен ЕХО-Ендоскоп:

Видеогастроскопът с вграден на дисталния край трансдюсер за секторно сканиране, е идеалното средство за насочени манипулации в гастроинтестиналния тракт. Удобният дизайн и подобрения контрол позволяват на специалистa лесно да превърне апарата от диагностичен уред в терапевтичен инструмент. Висококачествения ултразвуков образ позволява насочени биопсии, а тази процедура се улеснява и от цветен мощностен доплер.

Ехо-гастроскоп с радиално сканиране:

Olympus предлага първия радиалносканиращ ехо-гастроскоп с 3600 сканиране. Апаратът предлага възможност за избор между четири работни честоти (6MHz, 9MHz, 10MHz, 20MHz), което позволява на лекаря да го настрои оптимално за всяка патология. Подобрения дизайн на контролната част позволява от нея да се контролират до три функции на ендоскопския процесор и три функции на ултразвуковия център.