Търсене

Oперационна зала ENDOALPHA

24.09.2017
Olympus Endoalpha Image

Olympus ENDOALPHA предоставя широка гама от продукти и услуги за осигуряване на най-съвременни Операционни зали – от изработване на концепция през изграждане, инсталация и въвеждане в експлоатация, така че да се постигне оптимално решение за максимална ефективност на отделенията и подобряване на здравето и безопасността, както на потребителите, така и на пациентите в болницата.

Endoalpha Control

Контрол

Цялото медицинско и периферно оборудване може да се контролира от стерилни и/или нестерилни полета, което позволява повече ефективност и подобрена ергономичност по време на интервенциите.

ENDOALPHA Olympus HomeScreen обединява сложни медицински устройства и обичайната за Оперционна зала периферия като хирургични маси и хирургично осветление върху Olympus HomeScreen, като улеснява контрола на множество системи посредством употребата на специални “App Buttons” по същия интуитивен начин като смартфон.

Нещо повече, ENDOALPHA чрез SceneSelection позволява на потребителя да извършва няколко задачи с докосването на един бутон, като едновременно активира няколко устройства в операционната, улеснявайки и подобрявайки значително работата и ефективността и подпомагайки стандартизацията на процедурите в операционната.

Освен това, Olympus HomeScreen улеснява употребата на Olympus 3D ендоскопи като осигурява на хирургичния екип ефектен 3D образ, който помага на хирурга да си възвърне естественото зрение, когато оперира, както и осигурява интуитивен начин за превключване между 2D и 3D режим с докосването на един бутон.

Endoalpha DocumentationДокументация

Интегрираната система за документация събира цялата ендоскопска информация в една база данни, която е достъпна през мрежата или навсякъде в болницата. Автоматичния обмен на информация между нови и налични системи повишава прецизността. Разпознаването на ендоскопите и събирането на информация за почистването и стерилизацията подобрява проследимостта.

 

Endoalpha Project_Management

Управление на проекта

За Вашата болница ще бъде разработено специално решение за системна интеграция. Инсталацията ще бъде гладка и ще отговаря на гарантирани златни стандарти. В партньорство с болницата ще бъде проектирана система с точното решение за ендоскопска интеграция с максимална стойност за болницата.

 

 

Endoalpha Video ManagementВидео управление

Обмен на неподвижни образи и видео на живо в цялата болница и извън нея.