Търсене

Капсулна ендоскопия

25.09.2017
Капсулната ендоскопия Olympus

Капсулната ендоскопия е част от Ентероскопската Концепция

Основната  индикация за провеждане на Капсулна Ендоскопия е кървене от тънките черва.

Капсулната Ендоскопия се използва, като втори диагностичен етап при липса нанаходка след гастро и/или колоноскопски изследвания с флексибилен ендоскоп.

При наличие на находка, след Капсулна Ендоскопия се пристъпва към Ентероскопия, която е третият етап от терапията.

Капсулна Ендоскопия представлява:

Поглъщане на миниатюрна капсула, която изпраща изображения към външно записващо устройство,в продължение на около 8 часа.

Прехвърляне на записаните от външното записващо устройство изображения върху работната станция.

Преглед и оценка на получената информация от лекуващия специалист.

Самата капсула не съхранява никаква информация и се изхвърля по естествен път от организма!