Търсене

Машина за автоматична дезинфекция на ендоскопи

25.09.2017
Olympus ETD Image

Различни са факторите, които влияят на цялостната, безопасна и надеждна машинна дезинфекция на ендоскопите.

Новите апарати на OLYMPUS ETD, дават на лекарите, сестрите и болничната администрация спокойствие и сигурност:

– Предотвратяват образуването на различни видове биофилми
– Напълно безопасни за работа
– Не увреждат здравето на потребители и пациенти
– Работят по-бързо и по-ефективно
– Не повреждат ендоскопите
– Пълна документация за всеки цикъл на дезинфекция на ендоскопите
– Сервизиране – бързо, лесно и ефективно
– Точна концентрация на химикалите

PAA (перoцетна киселина) обработка

Новият метод на обработка с перoцетна киселина осигурява максимална защита на потребителите на ETD3. При този процес се използват три нови химикала, които отговарят на всички изисквания за безопасност и са лесни за употреба:

  • Новият препарат за повърхностно почистване е оптимизиран за използване при по-ниски работни температури
  • Дезинфектантът е на основата на пероцетна киселина (PAA)
  • Активиращият разтвор е дозиран заедно с дезинфектанта, с цел осигуряване на пълна съвместимост на материалите

За разлика от глутаралдехида, перoцетната киселина не фиксира протеините. Затова цялостното почистване на ендоскопите е по-добро в сравнение със стандартния процес на обработка с GA (глутаралдехид). Освен това перoцетната киселина предотвратява образуването на биофилми, което от своя страна осигурява по-добра защита за пациента.

По-кратко време за обработка – спестяване на време и средства

Отличните дезинфектиращи качества на перoцетната киселина дават възможност ETD3 да извършва процеса на почистване при 35°. Това значително намалява времето, необходимо за повишаването на температурата и съответно съкращава целия цикъл на почистване. Ендоскопът е готов за работа значително по-бързо, което води до увеличаване на ефективността при работа