Търсене

МОБИЛНИ РЕНТГЕНИ ТИП КУГЕЛ

03.04.2020
мибилен рентген

Инфомед предлага две решения за образна диагностика – радиография на бял дроб, които могат да се прилагат в клиники и интензивни сектори, работещи с пациенти с COVID19.

Първата система – мобилен рентген тип „кугел“ – JADE има предимствата на флексибилност и отлична мобилност.

JADE

Системата е лека и компактна, нейните елементи са адаптирани към очакваните условия на работа в сегашната ситуация.

Същевременно капацитетът за белодробни радиографии е пълен. JADE лесно може да бъде превърната от аналогова в дигитална система, свързана чрез WIFI с болничната архивираща система за образна диагностика PACS.

Брошура – JADE

Втората система – TOPAZ, е мобилен дигитален рентген тип „кугел“ от висок клас, със собствено задвижване и пълна готовност за работа, без необходимост от допълнителни модули.

TOPAZ

Отличителни са техническите характеристики превъзхождащи повечето подобни продукти, както и отличната ергономия на системата по отношение позициониране на рентгеновата тръба и пациента в различни ситуации.

Освен белодробна графия, и двете системи позволяват допълнителен обем диагностични рентгенови приложения – графии на кости и др.

Брошура – TOPAZ
Posted in COVID-19

Leave a Comment