Търсене

Моторизиран Cпирален Eнтероскоп

05.08.2020

Моторизиран Спирален Ентероскоп на японския производител OLYMPUS

Моторизираният спирален ентероскоп е първият активен ендоскоп, достигащ дълбоко в тънките черва за сравнително кратко време. Тази нова технология е значителен напредък в ендоскопията, позволяваща гладко и бързо проникване за ефективно третиране, използвайки стандартни инструменти.

Революционна технология, която отвежда ентероскопията до следващо ниво на ефективност

Вграденият електромотор позволява бърз и деликатен достъп, за да се достигне дълбоко в областта на тънките черва, нанизвайки ги на ентероскопа, използвайки спирален сегмент. Това е постигнато чрез вградения електромотор, който завърта еднократния спирален накрайник, който е снабден с меки перки във формата на спирала, осъществявайки деликатен контакт с тъканта. Моторизацията не само осигурява гладко и сигурно вкарване и изкарване на ендоскопа, а и в сравнение с конвенционалните системи, подобрява маневрирането по време на терапевтични интервенции. Големия работен канал разширява възможностите за терапия.

Гладко и дълбоко навлизане на апарата

Моторизираното предимство, комбинирано с меките перки на спиралния сегмет, осигурява отлична маневреност и вкарване, осъществявайки видимост в целия лумен, улеснявайки пенетрацията дълбоко в тънките черва.

Прецизно позициониране при терапевтичните интервенции

Моторизирането, контрола на скоростта и деликатният контакт с тъканта между меките перки на спиралния сегмент, позволяват прецизно позициониране на ендоскопа, осигурявайки различни, добре контролирани и стабилни терапевтични интервенции.

Съществено намаляване на времето за процедура

Лезиите биват открити по-бързо. Първите проучвания демонстрират значително намалено време за изпълнение на процедурата със Спиралния ентероскоп.

Брошура PowerSpiral