Търсене

Изследователски

27.09.2017
Microscope Olympus BX43 BX46 Image

Ергономични микроскопски системи от най-висок клас ВХ43/BX46 микроскопите притежават високи оптични характерис

27.09.2017
Microscope Olympus BX53

Полумоторизирана микроскопска флуоресцентна система Целият оптичен път на ВХ53 е създаден за оптимално флуорес

27.09.2017
Микроскоп Olympus BX63

Изцяло моторизирана микроскопска флуоресцентна система Olympus ВХ63 е изцяло моторизиран микроскоп с моторизир