Търсене

Проект по ОП

Фирма ИНФОМЕД ЕООД приключи изпълнението на проект 4МС-02-22/27.04.2012 “Модерно управление и високо качество на работа чрез въвеждане на ERP- система в ИНФОМЕД ЕООД ” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Процедура за определяне на изпълнител ОТКРИТ ИЗБОР за доставка с предмет: “Доставка, инсталиране/внедряване на дълготрайни материални и нематериални активи по договор за безвъзмездна финансова помощ 4МС-02-22/27.04.2012, по обособени позиции кактко следва: 1. Доставка и инсталиране на сървърна конфигурация- 2 бр; 2. Доставка и внедряване на ERP – система- 1 бр; 

Документация: свали от тук  

Въпроси и отговори: свали от тук

Информация за сключен договор: файл 1 файл 2

Запитване

    Въведете изписания код
    captcha

    Съгласен съм личните даннни да бъдат обработени за целите на запитването.