Търсене

Сервиз

Качественото сервизно обслужване и поддръжката на предлаганата апаратура са винаги в центъра на вниманието на фирма Инфомед.

Фирмата разполага с модерна сервизна база, персонален служебен автомобилен парк и поддържа непрекъсната наличност от оригинални резервни части.

Всяка година качеството на работа на сервиза на Инфомед се подлага на проверка и оторизация от централата на Olympus в гр. Хамбург, Германия. Тези проверки целят спазването на стандартите на Olympus за Европа!

Сервизните специалисти от Инфомед посещават периодично специализирани курсове в европейските централи на фирмите OLYMPUS, FUJIFILM, MITSUBISHI ELECTRIC и са сертифицирани от тях.

Безспорна сигурност и улеснение за нашите клиенти са предлаганите договори за извънгаранционно сервизно обслужване и предоставянето на оборотни апарати с оглед продължаване диагностиката в здравното заведение за времетраенето на ремонта.

НОВ ТИП АБОНАМЕНТНИ СЕРВИЗНИ ДОГОВОРИ (АСД) НА ИНФОМЕД ЕООД

Във връзка със стремежа си да подобрява работата с клиентите съобразно новите условия и изисквания на пазара, фирма Инфомед предлага нови форми на сервизни договори, целящи свеждането до минимум неудобствата за потребителя. Предлагат се три типа договори за сервизно обслужване

1 годишна профилактика;
Покрива разходите за труд при ремонт в България;
Вложените в ремонти резервни части се заплащат допълнително;
Разходите за основни ремонти в чужбина се заплащат допълнително;
Регламентирани време за реакция и продължителност на ремонта;
Обслужване с приоритет пред клиники без АСД;

По възможност предоставяне на апарат под наем на база календарен ден за времето на ремонта.

ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБОРОТЕН АПАРАТ ПО ВРЕМЕ НА РЕМОНТ

За да гарантира непрекъснатост в работата на своите клиенти Инфомед предлага услугата “предоставяне на оборотен апарат” за времето на ремонтите. Клиентът може да ползва услугата, независимо дали апаратурата е в гаранция и дали има сключен сервизен договор. И тук се предлагат две схеми за даване на оборотен апарат:

В случай на интерес, моля обърнете се към нашите сервизни инженери за повече подробности и за оферта. Възможни са количествени отстъпки. Възползвайте се и от офертите за надграждане или замяна на ригидни ендоскопи на OLYMPUS!