Търсене

Специализирани приложения

14.06.2021

УЛТРАЗВУК НА БЕЛИ ДРОБОВЕ

Необходимата апаратура включва ултразвуков апарат от среден или висок клас, позволяващ добиване на образи с висока резолюция, комплектован с високочестотен линеарен трансдюсер, подходящ за детекция на индиректни и директни ултразвукови находки, асоциирани с белодробни усложнения.

Чуждестранни публикации за ултразвук на бели дробове:

Lung B-line artifacts Dr Dietrich

How I do it Lung ultrasound – open art

Pleurae and lungs ultаrosound Dietrich

Thoracic Ultrasonography for the pulmonary specialist

Basic Insights of Lung Ultrasonography – open art

EUS

Ултразвуковата ендоскопия е комбиниран ендоскопски и ехографски метод за диагностика и лечение на заболявания на гастроинтестиналния тракт с възможности за диференциране на болестните процеси, провеждане на тънкоиглена аспирационна биопсия под ехографски контрол, както и лечебен подход с възможности за намаляване на отворените коремни операции.

Важно предимство на методиката е възможността за определяне на стадия на злокачественото заболяването. Познаването на точния стадий на болестта преди операция е от изключителна важност – то позволява на лекаря ефективно да планира бъдещото лечение – оперативно, химио, лъчелечение.

Тънкоиглената аспирационна биопсия ( TAБ, FNA ) под ехографски контрол е една от най-ефективните диагностични техники на съвременната гастроентерология.

Световните лидери в производството на ендоскопска и ултрзвукова апаратура – фирмите OLYMPUS и ALOKA обединиха усилия, в стремежа си да подобрят потенциала на тази нова и популярна техника в диагностиката за заболяванията на гастроинтестиналния тракт.

Резултатът e Ендоскопска Ултразвукова Система с изключитени диагностични и интервенционални възможности, съчетаваща ненадминатите видеоизображения на ендоскопите Olympus с перфектните ехографски образи, присъщи на ProSound Алфа семейството на ехографите Aloka.

Широка гама от предлаганите апарати ALOKA имат високо специализран софтуер за провеждане на EUS, както и програми за анализ на придобитите образи.

Повечето водещи в България клиники работят с апаратура на АЛОКА при провеждане на контрастно – усилени ехографски изследвания.

 

CEUS – Contrast-enhanced ultrasound

Контрастно усилена ехография

Контрастно усилена ехография е приложението на ултразвуковата контрастна среда към традиционна медицинска сонография. Ултразвуковите контрастни агенти са пълни с газ микробалончета, които се прилагат интравенозно в циркулацията на организма. По този начин ултразвуковото изобразяване, което използва микробалончета като контрастни агенти, засилва отражението на ултразвуковите вълни, за да произведе уникална сонограма с повишен контраст, който се дължи на високата разлика в ехогенността. Контрастно усилена ехография може да се използва за изобразяване на перфузията в органи и тумори, да измерва кръвния поток в сърцето и други.

Съвременните контрастни вещества, като напр. SonoVuе®, са много стабилни при използване на вълни с нисък механичен индекс и позволяват непрекъснато изследване на микроваскуларизацията в реално време. European federation of societies for ultrasound in medicine and biology (EFSUMB) в своето становище от 2008 год. препоръчва рутинното използване на контрасти с нисък механичен индекс

Широка гама от предлаганите апарати ALOKA имат високо специализран софтуер за провеждане на CEUS, както и програми за анализ на придобитите образи.

Повечето водещи в България клиники работят с апаратура на АЛОКА при провеждане на контрастно – усилени ехографски изследвания.

Снимки от CEUS – линк към: http://www.ultrasoundcases.info/Case-List.aspx?cat=137

Свали Брошура

 

Aloka ProSound LAB

ALOKA ProSound Lab е компютърно базирана, софтуерна Off-line Работна станция за проучвания и анализ на сурови ултразвукови изображения. Работната станция се интегрира напълно с ProSound системите на Алока. Системата има възможност да получава, изобразява и съхранява информация и образи от проведените изследвания. Трансферът на образи се извършва с суров ( аналитичен ) ултразвуков формат, стандартно заложен в ProSound системите на Алока. Извършването на анализ може да стане по време или след приключване прегледа на пациента, в удобно за екзаминатора време. Изчерпателен аналитичен софтуер.

RTE – Real-time Tissue Elastography

Стрейн Еластография

Визуализция на тъканната твърдост в реално време;

Деформацията на тъканта е показана в цвят при компресия и декомпресия;

Детекция на непалпируеми лезий и диференциация на лезийте;

F/L  ratio,  LFI – Liver Firbosis Index;

 

SWM – Shear Wave Measurement

Shear Wave Еластография

Възпроизводимост и надеждност, количествени измервания!

По-малка зависимост от уменията на оператор

 

RVS – Real-time Virtual Sonography

Виртуална навигационна система, която:

Смесва образи от предварително извършени CT, MR, УЗили КУЕ изследвания с настоящо, ултразвуково изследване в реално времe.

Предлага отлична образна навигация с бърза и лесна регистрация ,позволявайки процедурите да бъдат извършени приясни предимства за пациента и лекаря.