Търсене

Фибродуоденоскопи

25.09.2017

Висококачествени апарати на Olympus за диагностични и терапевтични апликации, предлагащи ред преимущества за специалистите:
 

  • Ултимативно високо качество на изображението
  • Широко зрително поле, улеснена ориентация за специалиста
  • Малък външен диаметър за по-лесно въвеждане на апарата в тялото на пациента
  • Широк работен канал за работа с богата гама ендотерапевтични инструменти и стентове
  • Нов тип повдигач, улесняващ канюлацията
  • Нов дизайн на лещите – по – добро разположение на канюлата в зрителното поле
  • Ергономична контролна секция с намалено усилие на ключа за флексия
  • Резултат – сигурност, улеснение при терапевтичните и диагностични процедури, намалено време за изследване