Търсене

Olympus 3D лапароскопия

24.09.2017
Olympus 3d Laporoscopy Image

Лапароскопската система за триизмерно изображение на Olympus поставя стандарта за качество на 3D системите в класа. Тя е базирана на добре познатата в света образна платформа Exera III, което я поставя начело в класа не само по отношение на 3D качеството, но и поради факта, че може да бъде ползвана с изключително богат интердисциплинарен набор от ендоскопи. Това прави възможно добавянето на допълнителна функционалност на системата при минимални допълнителни разходи.

Тенденцията към непрекъснато търсене на оптимален видео контрол за лапароскопските операции доведе до разработването на 3D системата на Olympus. Съчетаването на високодефинитивен образ и усещането за дълбочина дават редица предимства на хирурзите сред които са подобрената артикулация с лапароскопските инструменти и значително увеличение на точните движения при дисекция, захващане и съшиване и следователно по-директен и подобрен контрол на тъканите по време на операция.

В следствие от въвеждането на 3D изображенията, се увеличават значително илюстративните възможности при обсъжданията на казуси и обучителни материали от лапароскопската хирургия. Olympus предлага записващо устройство модел IMH-20, със специално разширена функционалност за записване и редактиране на 3D филми.