Търсене

Category: Endoscopy

25.09.2017
Olympus ETD Image

Различни са факторите, които влияят на цялостната, безопасна и надеждна машинна дезинфекция на ендоскопите.

Posted in Endoscopy
25.09.2017
Капсулната ендоскопия Olympus

Капсулната ендоскопия е част от Ентероскопската Концепция. Основната  индикация за провеждане на Капсулна Ендоскопия е кървене от тънките черва.

Posted in Endoscopy
25.09.2017
Ultrasound Endoscopy

Системата за ендоскопска ултразвукова диагностика е разработена за пръв път от OLYMPUS, за да съчетае образните възможности на ендоскопа с ултразвуковите интракавитарно сканиране.

Posted in Endoscopy