Търсене

Категория: Endoscopy

25.09.2017
Olympus ETD Image

Различни са факторите, които влияят на цялостната, безопасна и надеждна машинна дезинфекция на ендоскопите.

Новите апарати на OLYMPUS ETD, дават на лекарите, сестрите и болничната администрация спокойствие и сигурност:

– Предотвратяват образуването на различни видове биофилми – Напълно безопасни за работа – Не увреждат здравето на потребители и пациенти – Работят по-бързо и по-ефективно – Не повреждат ендоскопите – Пълна документация за всеки цикъл на дезинфекция на ендоскопите – Сервизиране – бързо, лесно и ефективно – Точна концентрация на химикалите

PAA (перoцетна киселина) обработка

Новият метод на обработка с перoцетна киселина осигурява максимална защита на потребителите на ETD3. При този процес се използват три нови химикала, които отговарят на всички изисквания за безопасност и са лесни за употреба:

  • Новият препарат за повърхностно почистване е оптимизиран за използване при по-ниски работни температури
  • Дезинфектантът е на основата на пероцетна киселина (PAA)
  • Активиращият разтвор е дозиран заедно с дезинфектанта, с цел осигуряване на пълна съвместимост на материалите

За разлика от

Публикувано в Endoscopy
25.09.2017
Капсулната ендоскопия Olympus

Капсулната ендоскопия е част от Ентероскопската Концепция Основната индикация за провеждане на Капсулна Ендоскопия е кървене от тънките черва. Капсулната Ендоскопия се използва, като втори диагностичен етап при липса нанаходка след гастро и/или колоноскопски изследвания с флексибилен ендоскоп. При наличие на находка, след Капсулна Ендоскопия се пристъпва към Ентероскопия, която е третият етап от терапията. Капсулна Ендоскопия представлява: Поглъщане на миниатюрна капсула, която изпраща изображения към външно записващо устройство,в продължение на около 8 часа. Прехвърляне на записаните от външното записващо устройство изображения върху работната станция. Преглед и оценка на получената информация от лекуващия специалист. Самата капсула не съхранява никаква информация и се изхвърля по естествен път от организма!

Публикувано в Endoscopy
25.09.2017
Ultrasound Endoscopy

Системата за ендоскопска ултразвукова диагностика е разработена за пръв път от OLYMPUS, за да съчетае образните възможности на ендоскопа с ултразвуковите интракавитарно сканиране. Това дава възможност за изследване на тъканната патология както повърхностно така и в дълбочина. Предлага се голям набор от ултразвукови сонди, с различни работни честоти И диаметъри покриващи всички нужди, а също така и ендоскопи с вградени сонди, с хипербанд трансдюсер 5-20MHz. Сътрудничеството между фирмите ALOKA и OLYMPUS в световен мащаб води до достигане на най-високо качество на комбинираната образна диагностика.

Методи за ултразвукова диагностика

Мини сонди:

Мини сондите са специфични трансдюсери за гастроентерологични изследвания. Те са проектирани да бъдат използвани през работния канал на ендоскопите. Ехоендоскопският процесор EU-M60, задължителна част от окомплектовката, преобразува сигнала от мини сондите, като ги превръща в чудесен вариант за радиално ултразвуково сканране на гастроинтестиналния тракт.

Пункционен ЕХО-Ендоскоп:

Видеогастроскопът с вграден на дисталния край трансдюсер за секторно сканиране, е идеалното средство з

Публикувано в Endoscopy