Търсене

Категория: Инвертни

27.09.2017
Microscope Olympus IX53

IX53 е създаден, за да задоволи нуждите от рутинни изследванията с инвертен микроскоп. Комбинацията от отлично оптично представяне и ергономичен дизайн осигурява висока степен на комфорт за редовна употреба.

27.09.2017
Olympus IX73 IX83 Image

Микроскопски системи за високо специализирани изследвания. Mануално кодирани или полуавтоматизирани и автоматизирани опции позволяват множество комбинации на отделните компоненти.