Търсене

Категория: Микроскопи OLYMPUS

09.08.2022

Seeing Is Solving (Да виждаш е решение)

Подразделението на Olympus, разработващо и произвеждащо микроскопска апаратура и решения, приложими в областта на научните разработки Olympus Scientific Solutions вече е Evident, но ангажиментът за предоставяне иновативни решения в науката за живота и индустриални решения, които помагат да направим света по-безопасен и по-здравословен, остава непроменен.

Olympus реши, че отделянето на направлението за научни решения (Scientific Solution Devision – SSD) в дъщерно дружество е най-добрият начин да се позволи на SSD да развие допълнително своя бизнес. Новата организация ще може да отговаря на клиентите по-бързо и гъвкаво.

Evident ще продължава да предлага, произвежда и разработва всички  продуктови линии на Olympus включително микроскопи, NDT оборудване и XRF анализатори.

Всички клиенти ще продължават да получават същото ниво на обслужване и сервиз, което са имали и очакват от страна на компанията.

Инфомед ЕООД продължава да бъде официален дистрибутор на Evident за България, като партньорството му с новата компания остава със същите параметри и обхват, както и с Olympus. Всички ангажименти на Инфомед ЕООД, като условия за доставка, гаранционни условия, сервизни договори остават непроменени.

Официалните документи и маркировка вече съдържат логото на Evident, като още известен период от време продуктите на компанията ще носят логото на Olympus.

Уеб сайтовете https://www.olympus-ims.com/en/  и https://www.olympus-lifescience.com/en/  засега остават непроменени. Допълнителна информация за продуктите можете да намерите и на www.EvidentScientific.com.

26.09.2017

Софтуерната платформа CellSens на Olympus дава възможност за персонално, интуитивно създаване и обработка на изображения.

26.09.2017
Olympus FVMPE-RS Image

Olympus FVMPE-RS реализира възможността за наблюдение на тъкани в дълбочина.

26.09.2017
Olympus FLUOVIEW FV3000 image

Olympus представя най-новата серия FV3000 – конфокален лазерен сканиращ микроскоп.

26.09.2017

Уловете пълен спектър от функционалност за изследвания, за медицинско образование и обучение, и за консултации.