Търсене

Категория: Стерео

27.09.2017
Olympus SZX7 SZX16

SZX серия са системни стерео микроскопи с широк обхват на приложение. Те могат да отговорят на нуждите както за рутинни, така и за изследователски наблюдения.

Posted in Стерео
27.09.2017
Olympus SZ51 SZ61 Image

Стерео микроскопите Olympus SZ61 и Olympus SZ51 са оборудвани с нов дизайн Comfort View oкуляри, които осигуряват бързо и удобно наблюдение, които в съчетание с универсално LED осветление дават редица преимущества на получения образ в зрителното поле.

Posted in Стерео