Търсене

Категория: Специализирани приложения

14.06.2021

Ултразвук на бели дробове. Необходимата апаратура включва ултразвуков апарат от среден или висок клас.