Търсене

Категория: Специализирани приложения

25.09.2017

EUS

Ултразвуковата ендоскопия е комбиниран ендоскопски и ехографски метод за диагностика и лечение на заболявания на гастроинтестиналния тракт с възможности за диференциране на болестните процеси, провеждане на тънкоиглена аспирационна биопсия под ехографски контрол, както и лечебен подход с възможности за намаляване на отворените коремни операции.

Важно предимство на методиката е възможността за определяне на стадия на злокачественото заболяването. Познаването на точния стадий на болестта преди операция е от изключителна важност – то позволява на лекаря ефективно да планира бъдещото лечение – оперативно, химио, лъчелечение.

Тънкоиглената аспирационна биопсия ( TAБ, FNA ) под ехографски контрол е една от най-ефективните диагностични техники на съвременната гастроентерология.

Световните лидери в производството на ендоскопска и ултрзвукова апаратура – фирмите OLYMPUS и ALOKA обединиха усилия, в стремежа си да подобрят потенциала на тази нова и популярна техника в диагностиката за заболяванията на гастроинтестиналния тракт.

Резултатът e Ендоскопска Ултразвукова Система с изключитени диагностични и интервенционални възмож