Търсене

OLYMPUS В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС

17.09.2020

OLYMPUS отговаря на настоящата ситуация с COVID-19 по отношение на почистването, стерилизацията и сервизирането на апаратите. За да разберете за новостите и подкрепата, на която можете да разчитате от страна на OLYMPUS, последвайте този линк.

Брошура с информация на английски език, можете да изтеглите тук.

Posted in COVID-19

Leave a Comment