Търсене

Olympus SZ51 & SZ61

27.09.2017
Olympus SZ51 SZ61 Image

Стерео микроскопи с широко приложение

Стерео микроскопите Olympus SZ61 и Olympus SZ51 са оборудвани с нов дизайн Comfort View oкуляри, които осигуряват бързо и удобно наблюдение, които в съчетание с универсално LED осветление дават редица преимущества на получения образ в зрителното поле. Малката ъглова конвергениця, която сформира образа при Greenough оптичната система дава дълбочина и в същото време реалистичност на образа. Антистатичните материали и покрития защитават пробата от електростатично напрежение.

SZ61 микроскопът е идеален за рутинно и изследователско стерео микроскопско наблюдение, както и за комбиниране с дигитална камера за фотодокументационни цели.

И двата микроскопа са с изключително широко приложение за наблюдение на препарати както от life scienceтака и от material science произход.

Брошура: SZX7 SZ61 SZ51 EN

Posted in Стерео