Търсене

ProSound 2

14.06.2021
Aloka Prosound 2 Image

Нова ултразвукова система ProSound 2. Инкорпорирани технологии от последно поколение ехографи – ProSound Alpha

ProSound 2 е компактен и леснопреносим апарат с изцяло дигитална ситема. Снабден е с:

  • Технология на хармонично сканиране
  • Вградени функции за оптимизация на образит
  • Плосък монитор с висока резолюция
  • Избираеми работни честоти на трансдюсерите
  • Обширна вградена памет
  • Отлични възможности за комуникация и архив
  • Широк набор от трансдюсери за всички клинични приложения
Posted in ProSound