Търсене

ProSound Alpha 10

14.06.2021
Aloka Prosound Alpha 10 Image

Compound Pulse Wave Generator

Нов тип генератор на УЗ лъчи – създаване на утразвуков лъч специфичен за определена апликация.

Precise Delay Timing Control
Прецизна синхронизация на трансмисия и рецепция на ултразвуковите сигнали – до 8 пъти по висока точност в сравнение с познатите ултразвукови системи.

Compound Array Трансдюсери
Нов модел трансдюсери. Аксиално и латерално фокусиране

Compound 3D / 4D Engine

ProSound Unlimited
Неограничени възможности за усъвършенстване и надграждане.

ProSound Usability
Ергономичен дизайн, насочен към удобството на специалиста

Програмируем LCD дисплей за бърз достъп

Съответствие на Европейски стандарти по ергономика

ProSound Utility
Богатство от изобразителни методи, широк набор от различни модели трансдюсери и периферия за дигитален архив

Нови изобразителни и аналитични методи
E Flow – новосъздаден метод за изобразяване на кръвоток с многократно по – висока разделителна способност и чувствителност. Изображение на най-малките кръвоносни съдове

EFV – томографско изображение чрез придвижване на трансдюсера върху изследваната зона

Е Tracking – програма за свръхранна детекция на атеросклероза, на база еластичност на съдова стена

RT3D в кардиологията – прецизни 3Д изображения на сърдечните структури в реално време

Кинетични изображения – KI, A-SMA: Автоматичен сегментен анализ на кинетиката на сърдечния мускул

E TDI – нови програми за анализ на миокардната кинетика чрез Тъканен доплер – Strain, Strain rate, Wall thickness.

Posted in ProSound