Търсене

Aloka ProSound Alpha 6

24.09.2017

Алока ProSound Alpha 6 е ехограф от висок клас, създаден в резултат на над десетгодишно развитие и усъвършенстване на ProSound технологията. В него са реализирани най – новите инженерни достижения, наред с традицията, знанията и целия научен потенциал на Алока, придобити в над 50 годишната история на фирмата, посветена изключително на ултразвуковата техника и диагностика

Едно от основните качества на апарата е възможността за придобиване на изображения с много висока чувствителност, разделителна способност и информационна стойност, постигнати чрез съвършенство на вградените акустични технологий. Реализираните образи гарантират висока прецизност и сигурност на ехографската диагноза, сигурност за пациента и специалиста, намаляване на необходимостта от повторни изследвания.

S-CPWG, BBH – Broad Band Harmonics, ExPHD – Extended Pure Harmonic Detection, AIP – Adaptive Image Processing, SCI – Spatial Compound Imaging, SOS – Speed Of Sound adjustment, QFI – Quint Frequency Imaging, Image Optimizer, Edge Optimizer, Trapezoidal Scan, EFV – Extended Field of View, PDTC – Precise Delay Timing Control, Dynamic Apodization, Pixel Focus, FAM – Free Angular M-mode, DSD – Dual Slow-Motion Display, Protocol Assisstant, Color Doppler, Power Doppler, Directional Power Doppler ,NEW – E – FLOW Doppler, NEW – Directional E-FLOW Doppler. PW Doppler, HPRF-PW, CW Doppler, 3D, 4D, Flow 3D и много други.

Posted in Aloka