Търсене

ProSound Alpha 7

14.06.2021
Aloka Prosound Alpha 7 Ultrasound Image
ProSound Alpha 7 е многофункционален ехограф с много предимства във всички области на ултразвуковата диагностика – кардиология, гастроентерология, урология, нефрология, съдова диагностика, повърхностни структури и др. Изграден по най-съвременна технология ProSound Alpha на ALOKA, ехографът е оборудван с най-модерни функции и възможности за рутинна и научна диагностика, като предоставя сигурност на поставената диагноза, намален брой повторни изследвания, ергономичен дизаин, много лесно управление, скъсено време за изследване.

Trasmission: Compound Pulse Wave Generator, Reception: Multi Processing High-Speed beam fomer, Precise Delay Timing Control, Dynamic 4D apodization, Pixel Focus TM, BBH – Broadband Harmonics, ExPHD – Extended Pure Harmonic Detection, АIP – Adaptive Image Processing, Spatial Compound Scan, QFI – Quint Frequency Imaging, Color, Power, Dir Power Doppler, E-FLOW Doppler, PW, HPRF-PW, CW Doppler, Linear CWD, TDI, Trapezoidal Imaging, EFV – Extended Field of View, Image Optimizer, Edge Optimizer, FAM – Free Angular M-mode, CHE – CEUS, EUS, Free-Hand 3D, RT 4D, MPR, MSI, FMPR, AVM, FLOW 3D, DICOM Network, Linear 4D, RT Elastography.

Posted in ProSound