Търсене

SONOSCAPE by FUJIFILM – S9 Expert

18.06.2021

S9 Expert – Многофункционална, мощна платформа

E9 Expert разполага с най-иновативния потребителски интерфейс и дизайн от всички компактни ултразвукови системи на пазара. С пълен сензорен интерфейс, S9 Expert е нашата най-гъвкава и усъвършенствана престижна преносима ултразвукова система. Блестящият сензорен екран е отзивчив, ергономичен и единствен по рода си.

Image + Enhancement позволява на S9 Expert да осигури първокласни абдоминални и сърдечно-съдови образи, както и превъзходни изображения за почти всяка друга модалност.

S9 Expert е снабден с водещи образни технологии, които издигат качеството на изображенията на ново ниво и разкриват повече диагностична информация на клинициста.

Лесна за използване ултразвукова система с модерна технология, която гарантира диагностична увереност на всяко ниво на потребителски опит.

Широк набор от трансдюсери за различни приложния.

Leave a Comment