Търсене

Дигитална виртуална система Olympus VS120

26.09.2017
Olympus VS-120 Image

МОДЕРНА СИСТЕМА ЗА ВИРТУАЛНИ СЛАЙДОВЕ

Уловете пълен спектър от функционалност за изследвания, за медицинско образование и обучение, и за консултации. VS120 е система, базирана на моторизиран, прав микроскоп, което дава възможност да бъде използвана като стандартен микроскоп и да се наблюдава сканирано изображение едновременно в окулярите и върху монитор на персонален компютър. Опции за бъдещо надграждане. Автоматизиран механизъм за подаване на слайдове с капацитет мин. 100 слайда. Оборудване за DIC (диференциален интерферентен контраст), фазов контраст, поляризация. Софтуерен модул за получаване на TMA (Tissue Micro Array – Микро-набор от тъкани).

ИДЕАЛЕН ИЗБОР ЗА СУПЕРМОДЕРНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗА ДИГИТАЛНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Изследователски инструмент за светло поле и флуоресцентност. VS120 не само създава изображения на светло поле с висока резолюция, но може също да сканира и в пълен много-флуоресцентен режим. Използването на виртуална микроскопия за флуоресцентно изобразяване /камера SCMOS/ помага да бъдат сведени до минимум проблемите, идващи от увреждането и избледняването на чувствителни флуоресцентни препарати. Иновативен нов алгоритъм прави съединяването на изображения по- прецизно от когато и да било, като прави възможно постигането на голяма точност, която може да се прилага от малки животински мозъчни срезове до големи спесимени. VS120 също така преминава безпроблемно между микро- и макро-наблюдение и така става възможно бързото виждане както на представляващите интерес зони, така и на цялостните структури. Модерно медицинско образование и сътрудничество VS120 позволява на голям брой наблюдатели едновременно да изучават препарати от виртуални слайдове чрез обикновен достъп до сървър — независимо от времето и местоположението им. По този начин се осигурява идеално решение за нуждите на медицинското обучение, за сесии с въпроси и отговори и за дистанционно сътрудничество.

Дистанционно участие в конференции и консултации

Виртуалните слайдове могат да се архивират в база данни, което прави възможно основаното на мрежа дистанционно извличане на файлове по всяко време чрез сървъра на Olympus NISSQL NetImage. Изображенията се съхраняват с висока резолюция и множество клиенти могат да разглеждат, и дори да синхронизират елементи, като например специфични зони на наблюдаване, което води до ефикасно преглеждане и обсъждане.

Голяма детайлност, висока прецизност,бързо сканиране

Широк набор от обективи от 2x до 100x

VS120 се доставя стандартно с обективите на Olympus UPLSAPO 2x, 10x, 20x и 40x, което позволява на потребителя да избере обектива, който е най-подходящ за неговите или нейните изследователски нужди. Функцията за автоматично разпознаване на спесимените ограничава сканирането до областта на спесимена с голяма достоверност на цветовете и високо качество на изображението. Освен това, като опция се предлагат и имерсионни обективи UPLSAPO 60x и 100x за конфигурацията VS120-S6-W.

Точно съединяване на изображения, независимо от качеството на пробата

Нов разработен алгоритъм прави съединяването на изображения с VS120 толкова точно, че може да се улавят даже качествени композитни изображения в големи и неравни области на пробата.

Виртуален-Z с производство на виртуални 3D слайдове

VS120 може да сканира множество големи спесимени до 31 Z-равнини. Виртуалните слайдове в много равнини могат след това да се покажат с просто избиране на параметри като дълбочина за множество от области, обхват, брой равнини и увеличение в рамките на режима на сканиране за виртуален-Z.

Сканирането за виртуален-Z позволява също на потребителя да нагласи изображението до конкретната желана дълбочина с едно просто преместване на мишката — функция, която е особено полезна за наблюдаването на  спесимени с по-голяма дебелина, като например клъстери от клетки или краниални нерви.

Поддържане на виртуални слайдове с висока резолюция и висока чувствителност

Високоскоростни филтърни барабани на флуоресцентната приставка могат да се инсталират както от страната на възбуждането, така и от страната на наблюдението, с което става възможно бързото производство на флуоресцентни виртуални слайдове с висока разделителност и резолюция. Многоцветни виртуални слайдове също могат да се подготвят за дългосрочно наблюдение, което премахва опасността от избледняване, обезцветяване и разрушаване.

Автоматизацията усилва лабораторната ефикасност

Автоматичен механизъм за подаване на слайдове, който се предлага като опция, има капацитет за 100 слайда и увеличава ефикасността на лаборатории с голям обем на работата за единица време. Освен това, информацията за спесимена може автоматично да бъде четена с помощта на скенер за 1D и 2D баркодове, което прави по-лесно съхраняването и организирането на информацията.

Функционалност, която обслужва набор от нужди за наблюдение

Изберете желаната област за сканиране без нужда да променяте настройките

Тъй като VS120 показва областта на сканиране и настройките за фокусно разпределение на един и същ екран, желаната област за сканиране може да се избере моментално, а това води до по-голяма ефикасност на цялостния работен поток, като премахва нуждата от смяна на екраните.

Вижте цели и увеличени изображения на един и същ екран

Както целият слайд, така и увеличената област могат да бъдат показани на същия екран, а това улеснява точното посочване на конкретното място върху по-голямото изображение.

Новаторска функция за синхронизиране прави възможно сравнителното наблюдаване на еднакви проби под различни оцветявания

Анализът на множество виртуални слайдове, изготвени от един и същ спесимен, е улеснен чрез възможността да се подреждат един до друг върху монитора, като позициите и увеличенията са взаимно свързани.

Съхранете анотационни гласови данни

Иновативна анотационна техника позволява на потребителя да запази и свърже текст и гласови данни със конкретни области от интерес върху слайда.

Уловете ясни изображения с помощта на флуоресцентното изобразяване „Всичко във фокус“ за флуоресценция

С помощта на режима за сканиране виртуален-Z,  образни данни на фокус в различни фокални равнини в рамките на цялата  Z-посока могат да бъдат уловени с лекота и да се слеят с помощта на Разширеното фокално изобразяване или функцията за Z-проекция, за да се генерира цялостно изображение във фокус.

Това позволява да се визуализира и наблюдава флуоресцентност в образци с неправилна форма или с голяма дебелина, като например образци на FISH (Флуоресцентна in situ хибридизация).

База данни, с която се работи лесно (Опция)

Мощна и бърза функция за търсене

Виртуалните слайдове лесно се намират с помощта на ключови думи чрез дървото на папките. Просто двукратно кликване върху съответното миниатюрно изображение отваря желания виртуален слайд в нов прозорец.

Мрежови сървър за изображения, базиран на Microsoft SQL /VS-NISSQL/

VS120 предоставя полета с метаданни, които могат да се редактират и да се използват за съхраняване на данни като  име на тъканта, метод на оцветяването, име на органа, система, име на инструктора и други ключови думи и фрази. Приложена към слайдове, такава информация може да е много полезна в една образователна ситуация. Създадените комплексно структурирани бази данни с виртуални слайдове са базирани на мрежовия сървър за изображения, базиран на Microsoft SQL. /изисква поръчка на 3 компонента /.  Споделяне от дистанция на виртуални слайдове през Интернет, LAN (стандартен уеб браузър, приложение iPad). Интерактивни телеконференции в реално време за мин. 5 клиента.

Партидно управление на дигитално съдържание

Предлагайки функционалност отвъд виртуалните слайдове, системата VS120 позволява архивирането в база данни на широк набор от образни данни – както в JPEG, така и в TIFF формати, включително архивирането на макро-изображения, уловени от други устройства, като ендоскопски изображения, рентгенови изображения и електро-кардиограми. Потребителите освен това могат да съхраняват в базата данни и документи в Microsoft Word, Excel и PowerPoint, както и в 2D. Предлага се скала за калибриране.

Брошура: VS120-en