Търсене

БИБЛИОТЕКА С БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ И ОБРАЗИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ С УЛТРАЗВУК

02.06.2022

Безплатен достъп до повече от 7 хил. клинични случаи и почти 60 хил. образи и клипове от клинични изследвания с ултразвук можете да получите тук.

Posted in Знание

Leave a Comment