КАК ДА ПОЧИСТИТЕ И ДЕЗИНФЕКЦИРАТЕ ВАШИЯ МИКРОСКОП

Почистване на микроскопа

Вирусите могат да останат заразни на повърхности като метал, стъкло или пластмаса от няколко часа до няколко дни. Последователното почистване и дезинфекциране на Вашите микроскопи периодично е важно за запазване на здравето на Вашите лаборанти, техници и друг персонал.

Тук ще намерите някои от най-добрите практики за да запазите Вашия микроскоп и оптична система чисти и дезинфекцирани.

 

Почистване и дезинфекция на рамката на микроскопа

След използване на микроскопа почистете рамката ако забележите прах или някакви замърсявания по повърхността. След това дезинфекцирайте повърхността, за да премахнете микробите. Дезинфекцирането след почистване помага за предотвратяването на разпространение на инфекции сред останалите служители на Вашата лаборатория. В частност гумените протектори на окулярите, ръкохватката, винтовете за фино и грубо фокусиране и частта, в която се опира револвера на обективите са обичайно често докосвани по време на микроскопските операции и тези части трябва да бъдат почиствани и дезинфекцирани внимателно.

Специалистите на OLYMPUS препоръчват следните най-добри практики за почистване и дезинфекция на рамката на микроскопа:

Почистване на рамката: Да премахнете всякакви петна първо избършете рамката с кърпа, напоена и малко количество неутрален препарат. След това избършете рамката с кърпа потопена с хладка вода. Докато почиствате, внимавайте да не докосвайте лещите.

Дезинфекциране на рамката: Специалистите на OLYMPUS препоръчват използването на 70% етилов спирт, тъй като той ефективно дезинфекцира рамката без да я уврежда. Запомнете: избягвайте на други органични разтворители освен етилов спирт, тъй като те биха могли да повредят пластмасовите части.

Докато почиствате и дезинфекцирате Вашия микроскоп, винаги спазвайте подходяща хигиена на ръцете. Тук Ви напомняме някои важни моменти:

Ползвайте ръкавици, когато почиствате и дезинфекцирате рамката и оптиката на микроскопа.

Изхвърляйте ръкавиците след всяко почистване. След това измивайте ръцете си вида и сапун за 20 секунди. Ако нямате на разположение вода и сапун, а ръцете Ви не са забележимо мръсни, използвайте дезинфектант на спиртна основа, съдържащ най-малко 60% алкохол.

След като разгледахме почистването на рамката на микроскопа, ще разгледаме и как най-добре да почистим оптичната система.

 

Поддържане на чистотата на оптичната система

Точно както и при рамката на микроскопа, винаги почиствайте и дезинфектирайте Вашата оптика веднага след употреба. Не само защото това прави оборудването безопасно и почистено за останалите служители на Вашата лаборатория, но това премахва праха и замърсяванията, което може да се отрази на наблюдението, да увреди повърхността на лещите и да повлияе на качеството на изображението.

Тук можете да намерите няколко стъпки, които ще Ви помогнат да почистите прах, замърсявания и микроби от областите за наблюдение на обективи, окуляри, филтри и кондензори. Ако е необходимо вътрешно или цялостно почистване,  можете да се обърнете към Вашия представител на OLYMPUS за съдействие.

 

Стъпки за почистване и дезинфекция на оптичните компоненти на Вашия микроскоп:

  1. Първо огледайте за прах върху повърхността на лещата с помощта на лупа. Ако нямате лупа, просто използвайте окуляра си и го задръжте до повърхността на лещата, за да увеличите и да проверите за прах или мръсотия
  2. След като огледате, премахнете полепналите прах и мърсотия с флакон със сгъстен въздух.
  3. После вземете парче хартия за лещи и увийте около пръста си, за можете да почистите. Важно е да използвате хартия за лещи, не кърпички за лице, лабораторни кърпички или домакинска хартия. Кърпичките за масова употреба съдържат недобре захванати груби влакна, които могат да надраскат повърхността на лещата или да се отделят и останат върху лещата. За оптика с по-малка повърхност можете да сгънете тъканта в триъгълник.
  4. Сложете малко количество почистваща течност на върха на хартията за почистване на лещи. Ние препоръчваме 70% етанол, защото той може ефективно и сигурно да почисти и дезинфекцира повърхността.
  5. Когато почиствате повърхността на лещата, избършете от центъра към периферията с кръгови движения.

Почистете обектива на микроскопа

Техника на спирално избърсване: Избършете от центъра към периферията с кръгови движения

По-големите повърхности, като стъклена пластина (plate), може да са твърде големи, за да се изтрият, използвайки тази техника. В този случай просто задръжте хартията за лещи на повърхността, докато въртите бавно обекта и докосвате само краищата.

За да почистите повърхностите на кондензора и стъклото на светлинния източник, задръжте парче хартия за лещи между средния пръст и показалеца, след това го сгънете и увийте около показалеца. Дръжте тъканта надолу с палец, докато избърсвате повърхностите на лещите.

Докато почиствате оптичните си компоненти, винаги изхвърляйте всяка хартия за лещи след еднократна употреба.

  1. Проверете за останала прах или остатъци с помощта на окуляр или лупа, за да сте сигурни, че обективът е чист. Ако цветът, отразен от повърхността на лещата, изглежда неравномерен, това показва, че върху обектива остават прашинки и замърсявания. В този случай започнете процеса на почистване отново, докато лещата не бъде напълно почистена.
  2. След като сте сигурни, че оптичният ви аксесоар е чист, незабавно поставете отново почистения компонент на микроскопа си, за да поддържате системата организирана/сглобена.

 

Поддържане на чисто работно пространство за микроскоп

В допълнение към редовното почистване и дезинфекция на микроскопа и оптиката, помислете и за околната среда. Използвайте микроскопа на чисто място без вибрации или накланяне. Помещението също трябва да е без влага, за да се избегне появата на мухъл и да има постоянна температура. Когато съхранявате микроскопа, не забравяйте да го покриете, за да предотвратите излагане на прах.

 

Пълния текст можете да намерите тук

Scroll to Top