Добре дошли в EVIDENT

Seeing Is Solving (Да виждаш е решение)

Подразделението на Olympus, разработващо и произвеждащо микроскопска апаратура и решения, приложими в областта на научните разработки Olympus Scientific Solutions вече е Evident, но ангажиментът за предоставяне иновативни решения в науката за живота и индустриални решения, които помагат да направим света по-безопасен и по-здравословен, остава непроменен.

Olympus реши, че отделянето на направлението за научни решения (Scientific Solution Devision – SSD) в дъщерно дружество е най-добрият начин да се позволи на SSD да развие допълнително своя бизнес. Новата организация ще може да отговаря на клиентите по-бързо и гъвкаво.

Evident ще продължава да предлага, произвежда и разработва всички  продуктови линии на Olympus включително микроскопи, NDT оборудване и XRF анализатори.

Всички клиенти ще продължават да получават същото ниво на обслужване и сервиз, което са имали и очакват от страна на компанията.

Инфомед ЕООД продължава да бъде официален дистрибутор на Evident за България, като партньорството му с новата компания остава със същите параметри и обхват, както и с Olympus. Всички ангажименти на Инфомед ЕООД, като условия за доставка, гаранционни условия, сервизни договори остават непроменени.

Официалните документи и маркировка вече съдържат логото на Evident, като още известен период от време продуктите на компанията ще носят логото на Olympus.

Допълнителна информация за продуктите можете да намерите и на www.EvidentScientific.com 

Scroll to Top