SLIDEVIEW VS200

Уловете пълен спектър от функционалност за изследвания, за медицинско образование и обучение, и за консултации.

Категория:

Уловете пълен спектър от функционалност за изследвания, за медицинско образование и обучение, и за консултации.

 

SLIDEVIEW VS200 ST max 6 slides SLIDEVIEW VS200 MTL max 210 slides

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIDEVIEW VS200 ST                                  SLIDEVIEW VS200 MTL

Single Tray – max 6 slides                             Multi Tray Load – max 210 slides

 

МОДЕРНА СИСТЕМА ЗА ВИРТУАЛНИ СЛАЙДОВЕ

VS200 е дигитална автоматизирана сканираща система за изследователски приложения. Тя осигурява подобрено качество на изображението, подобрена стабилност за намаляване на вибрациите и високо прецизно Z позициониране. Предлага се и сканиране с висока разделителна способност с имерсионни обекти (масло или силикон) с помощта на автоматичен дозатор за течности.Предлага възможност за надграждане от единична табла/контейнер към зареждане с няколко табли и множество методи за наблюдение (FL, PO, PH и DF) за оцветени и неоцветени проби.

Системата VS200 се предлага в две модификации VS200 ST  и VS200 MTL

Пет техники за наблюдение в една система

VS200 позволява наблюдение в светло поле, флуоресценция, тъмно поле, фазов контраст и обикновена поларизация.

Тази гъвкавост ви позволява да комбинирате различни методи за наблюдение, за да видите структури, които са видими само при определени условия. Например, тъмното поле помага да се получи правилно общо изображение на флуоресцентна проба, неоцветена във видимия спектър и осигурява най-доброто мащабиране на контраста между сигнала за преглед и фокусирания флуоресцентен сигнал.

При ограничени тъканните проби е от решаващо значение да се съберат възможно най-много данни от всяка секция тъкан. Мултиплексният сканиращ режим при имунофлуоресценцията позволява по-добро изразяване и пространствената композиция на множество цели в рамките на една извадка. Режим на мултиплексно сканиране помага за оптимизиране на полезността на тези избрани проби чрез подравняване на множество флуоресцентни канали с референтен канал.

Висока скорост на сканиране и бързо зареждане на слайд в комбинация с нов графичен интерфейс, базиран на софтуерен съветник, позволява лесно и бързо придобиване на цифрово изображение на слайд.Функционалността може да бъде разширена чрез специални настолни решения, анализ на изображения и 3D деконволюция.

Дигитализирането на данните от слайдовете улеснява анализирането, споделянето и архивирането на вашите резултати. Изследването чрез SLIDEVIEW VS200 ви позволява да заснемате изображения с висока разделителна способност на вашите слайдове за количествен анализ. Оптичната система е оптимизирана за сканиране на слайдове, което ви позволява да дигитализирате слайдове за изследване на мозъка,  стволови клетки, рак, откриване на наркотици.

VS200 може да комбинира локализирана висока разделителна способност на изображения от цял мозък в един цифров файл с едно сканиране вместо в няколко моментни снимки.

По-добра разделителна способност и плоскост

За да произвежда висококачествени виртуални изображения, системата VS200 използва високопроизводителни обективи X Line, които предлагат едновременно подобрена цифрова апертура, корекция на хроматичните аберации и плоскост. Резултатът е по-плоски изображения с по-широко зрително поле.

Светлинният път на системата е оптимизиран за работа с обективи X Line, осигурявайки по-хомогенно осветление, като количественото определяне чрез измерване и колоколизация е с изключително качество.

Автоматизиран механизъм за подаване на слайдове с капацитет от 6 до 210 слайда с размери 26 × 76 мм (1 × 3 инча), 52 × 76 мм (2 × 3 инча), 76 × 102 мм (3 × 4 инча) и 102 ×127 мм (4 × 5 инча) слайдове. Системата ви позволява да управлявате различни размери на слайдове едновременно.

ИДЕАЛЕН ИЗБОР ЗА СУПЕРМОДЕРНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗА ДИГИТАЛНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

VS200 позволява на голям брой наблюдатели едновременно да изучават препарати от виртуални слайдове чрез обикновен достъп до сървър — независимо от времето и местоположението им. По този начин се осигурява идеално решение за нуждите на медицинското обучение, за сесии с въпроси и отговори и за дистанционно сътрудничество.

Дистанционно участие в конференции и консултации

Виртуалните слайдове могат да се архивират в база данни, което прави възможно основаното на мрежа дистанционно извличане на файлове по всяко време чрез сървъра на Olympus NISSQL NetImage чрез свободния за употреба софтуер OlyVIA. Изображенията се съхраняват с висока резолюция и множество клиенти могат да разглеждат, и дори да синхронизират елементи, като например специфични зони на наблюдаване, което води до ефикасно преглеждане и обсъждане.

Голяма детайлност, висока прецизност,бързо сканиране

Широк набор от обективи с висока резолюция

UPLXAPO20X (NA 0.8): 0.274 μm/pixel

UPLXAPO10X (NA 0.4): 0.548 μm/pixel

UPLXAPO40X (NA 0.95): 0.137 μm/pixel

UPLXAPO60XO (NA 1.42): 0.091 μm/pixel

UPLXAPO100XO (NA 1.45): 0.055 μm/pixel

Виртуален-Z с производство на виртуални 3D слайдове

VS200 може да сканира до 31 Z-равнини при спесимени с дебелина до 100µm. Виртуалните слайдове с много равнини могат да се покажат с просто избиране на параметри като дълбочина за множество от области, обхват, брой равнини и увеличение в рамките на режима на сканиране за виртуален-Z.

Сканирането за виртуален-Z позволява също на потребителя да нагласи изображението до конкретната желана дълбочина с едно просто преместване на мишката — функция, която е особено полезна за наблюдаването на  спесимени с по-голяма дебелина, като например клъстери от клетки или краниални нерви.

Функционалност, която обслужва набор от нужди за наблюдение

Изберете желаната област за сканиране без нужда да променяте настройките

Тъй като VS200 показва областта на сканиране и настройките за фокусно разпределение на един и същ екран, желаната област за сканиране може да се избере моментално, а това води до по-голяма ефикасност на цялостния работен поток, като премахва нуждата от смяна на екраните.

Вижте цели и увеличени изображения на един и същ екран

Както целият слайд, така и увеличената област могат да бъдат показани на същия екран, а това улеснява точното посочване на конкретното място върху по-голямото изображение.

Новаторска функция за синхронизиране прави възможно сравнителното наблюдаване на еднакви проби под различни оцветявания

Анализът на множество виртуални слайдове, изготвени от един и същ спесимен, е улеснен чрез възможността да се подреждат един до друг върху монитора, като позициите и увеличенията са взаимно свързани.

    Направи запитване

    Scroll to Top