Инфомед ЕООД

Нашият сайт е в процес на обновяване

Контакти

Телефон : 02 / 489 1700
Факс : 02 / 491 8818

Адрес

гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов" 2Е, Бизнес Център "Сердика", сграда 1, ет. 3