, , , ,

FUJIFILM Lisendo 880

Новата визия за ехографска, сърдечно съдова диагностика – Lisendo 880.

Компания FUJIFILM Healthcare винаги е търсила изключителното качество на образа в кардиологията – чрез забележително качество на фундаменталния образ, точното улавяне на сърдечния цикъл, прецизна визуализация на кръвотока и целесъобразното представяне на 3D образи.

Новата визия за ехографска, сърдечно съдова диагностика - Lisendo 880.

Компания FUJIFILM Healthcare винаги е търсила изключителното качество на образа в кардиологията – чрез забележително качество на фундаменталния образ, точното улавяне на сърдечния цикъл, прецизна визуализация на кръвотока и целесъобразното представяне на 3D образи.

Допълнителна иформация за продукта
Допълнителна иформация за продукта
Детайли за продукта + Информация за поръчка + Технически спецификации (PDF, 4.92 MB)

Новата визия за ехографска, сърдечно съдова диагностика – Lisendo 880

Компания FUJIFILM Healthcare винаги е търсила изключителното качество на образа в кардиологията – чрез забележително качество на фундаменталния образ, точното улавяне на сърдечния цикъл, прецизна визуализация на кръвотока и целесъобразното представяне на 3D образи.
Целта е да се постигне максимална надеждност на диагнозата и лечението на сърдечни болести. Изцяло иновативната кардио васкуларна оценка с всички специфични функции е вече налична!
LISENDO 880 е една нова ултразвукова система от премиум клас, ново 2D и 4D диагностично ултразвуково решение за кардиолози във всяко клинично направление.

LISENDO 880 пренаписва визията за кардиологичен ултразвук, чрез изключително клинично представяне и производителност, комбинирани със state of-the-art нови технологии, аналитични възможности и автоматизирани функции:
• Технология на изкуствен интелект (AI technology)
• Хемодинамична структурна интелигентност (HDSI)
• Хемодинамичен високодефинитивен анализ (HDAnalytics)
Платформата LISENDO 880 включва три основни направления създадени от философията на FUJIFILM Healthcare и усилията на водещата индустриална компания:
• Pure Image™ – технология, която постигна безпрецедентно качество на фундаменталният образ в кардиологията, надеждност на диагнозата и лечението.
• Your Application – достигната е най-прецизната визуализация на механизмите и особеностите на кръвотока, същевременно впечатляващ 4D анализ и изобразяване.
• Seamless workflow – LISENDO 880 реализира забележителен комфорт за пациента и специалиста. Ефективността и операбилността е изключително подобрена чрез дизайна на монитора и оперативната конзола – “5 SW system”, като същевременно са добавени множество нови функции осигуряващи плавен и непрекъснат работен процес.

    Направи запитване

    Scroll to Top