,

Olympus BX43/BX46

Ергономични микроскопски системи от най-висок клас

Изследователските системни микроскопи ВХ43 и ВХ46 са с LED преминаваща светлина, с АББЕ-кондензор с апертурна диафрагма и числена апертура 1.1, центриран по Кьолер, кодиран револвер за обективи, двустранно разположени винтове за грубо и фино фокусиране, като финото фокусиране е със стъпка от 1.0 μm. Вграденото Кьолерово осветление e с висока цветова репродуктивност (LED източник на светлина, еквивалент на 30 W халогенна лампа).

ВХ43/BX46 микроскопите притежават високи оптични характеристики и предлагат идеална възможност за дигитално изображение на образа. Тези интегрални системи позволяват използването на различни контрастни методи, което в съчетание с LED осветлението и UIS оптиката дават чудесно цветово представяне. Ефикасността на микроскопските системи е подобрена и благодарение на ергономичния дизайн и LIM системата за автоматично контролиране на интензитета на светлината, която разпознава всеки обектив. Големият брой аксесоари към системата дават възможност за различни техники на наблюдение, като тъмно поле, фазов контраст, диференциален-интерферентен контраст и флуоресценция.

Ергономични микроскопски системи от най-висок клас

Изследователските системни микроскопи ВХ43 и ВХ46 са с LED преминаваща светлина, с АББЕ-кондензор с апертурна диафрагма и числена апертура 1.1, центриран по Кьолер, кодиран револвер за обективи, двустранно разположени винтове за грубо и фино фокусиране, като финото фокусиране е със стъпка от 1.0 μm. Вграденото Кьолерово осветление e с висока цветова репродуктивност (LED източник на светлина, еквивалент на 30 W халогенна лампа).

ВХ43/BX46 микроскопите притежават високи оптични характеристики и предлагат идеална възможност за дигитално изображение на образа. Тези интегрални системи позволяват използването на различни контрастни методи, което в съчетание с LED осветлението и UIS оптиката дават чудесно цветово представяне. Ефикасността на микроскопските системи е подобрена и благодарение на ергономичния дизайн и LIM системата за автоматично контролиране на интензитета на светлината, която разпознава всеки обектив. Големият брой аксесоари към системата дават възможност за различни техники на наблюдение, като тъмно поле, фазов контраст, диференциален-интерферентен контраст и флуоресценция.

Допълнителна иформация за продукта
Допълнителна иформация за продукта
Детайли за продукта + Информация за поръчка + Технически спецификации (PDF, 1.35 MB)

Бъдещето на микроскопията в светло поле

Olympus извежда микроскопията в светло поле на друго ниво с най-напредналите смесено-матрични светлополеви LED технологии, познати днес. Тази LED технология беше разработена да осигури индекс на цветопредаване, много подобен на този при халогенна лампа с филтри за дневна светлина. Това означава, че цветовете на боите изглеждат същите при true-color LED, както при халогенна лампа с филтри за дневна светлина, и също че подобни /но не идентични/ цветове могат ясно да бъдат разграничени. Такава яснота не може да се постигне при стандартните LED, тъй като те не могат да осигурят същите възможности за цветопредаване и затова диагностицирането на образи там става трудно.

Предимства

Това не само предоставя оптимална приемственост при преминаване към нов микроскоп, но също редица други предимства. Те включват прецизен контрол на интензитета чрез лесно нагласяне на волтажа, докато LED предоставят същите цветови температури независимо от интензитета. Халогенните лампи варират силно при смяна на входа за електричество и затова се разчита на ND филтрите да се регулира интензивността на осветлението. Нещо повече, LED изискват много малко мощност и имат чудесна продължителност на живот, многократно надхвърляща времето на живот на всички други светлинни източници, правейки ги почти без нужда от поддръжка. В резултат са с много ниски текущи разходи и много по-благоприятни за околната среда на всеки един етап.

Контрол на трансмисията

Поради природата си, LED са идеални за преминаващо осветление в светло поле, тъй като предлагат лесен контрол на интензитета, с постоянен цветови температурен профил в целия диапазон на интензивност. Olympus оптимизира тази конкретна полза с вграден LIM (LightIntensityManager), който предоставя лесен за използване интерфейс за определяне и автоматизиране нивата на осветление за всеки отделен обектив, като по този начин редуцира фината настройка, правена от потребителя при всеки обектив.

Известно е от оптиката, че различните увеличения изискват различен интензитет на осветлението, за да се постигне едно и също осветление в зрителното поле. Когато се изследва проба, не е необичайно да се сменят обективи с по-голямо и по-малко увеличение по няколко пъти, което изисква също и да се сменя всеки път интензитета на светлината, за да се запази същото осветяване. Това води до изразходване на много време в нагласяне на интензитета на светлината през целия ден, през който се изследват проби. Olympus LIM работи в колаборация с уникалния източник на преминаваща светлина Olympus true-color LED и кодиран револвер, за да се постигне автоматично нагласяне интензитета на осветление към предварително зададени от ползвателя нива с всяка смяна на обектива.

В резултат, веднъж щом Light Intensity Manager е с определени параметри става възможно спестяване на време и микроскопията е много по-ефективна. Освен това се намалява умората на ползвателя по време на цитологичните изследвания, позволявайки по-бърз и точен скрининг на препаратите със значително редуцирано напрежение в очите.

Оптичната система UIS2

UIS2 на Olympus е повече от набор от обективи и филтри. Това е оптична концепция, развита специално за микроскопи, с голям брой предимства балансирани перфектно с изискванията на приложението. Системата UIS2 определя нов стандарт в точността и яснотата, и затова предлага изключителна гъвкавост, за да даде възможност за повишена ефективност и по-надеждни резултати.

План обективи за ясни образи

Olympus има обширен набор от различни обективи, за да покрие всяко търсене и прилагане. За изследване на хистохимични оцветени препарати са идеални серията обективи PLN, докато за приложения изискващи по-високи нива на хроматична корекция, като например изследвания в патологията, са налични обективите UPLFLN и SAPO. Който и обектив да решите да използвате, за да е подходящ за нуждите ви, трябва да сте сигурни, че ще получите светли и чисти образи в зрителното ви поле с превъзходна плоскост.  Нещо повече, редица „непокрити“ обективи са идеални за изследване на препарати от намазки /напр. кръв/ без да е нужно покривно стъкло.

Спектрални апохроматни и флуоритни

Патолозите също могат да се възползват от сериите широки флуоритни (UPLFLN) и фини спектрални апохроматни (SAPO) обективи. Гамата флуоритни UIS2 обективи на Olympus предлага високо качество и включва редица специално разработени модели, като например такива за фазов контраст. Спектралните апохроматни обективи при високия клас микроскопска оптика предоставя острота с изключителна корекция на сферичната и хроматична аберации. Никоя друга серия обективи не осигурява образи с такава отлична реалистичност на цветовете и резолюция.

Смяна на увеличението без промяна в интензитета на осветление

Серията PLNCY на Olympus от UIS2 микроскопските обективи е специално разработена за всички клинични лаборатории и изследователска работа, както при диагностиката, така и за обучението, когато се използва халогенно осветление. Може да изберете от набор обективи с увеличения 2х, 4х, 10х и 20х, и вградени ND филтри, които са направени за балансиране на осветлението, като ви позволяват да преминавате от ниско към високо увеличение бързо и без усилие, без да нагласявате интензивността на осветлението. Както и при true-colour LED осветлението, обективите PLNCY в комбинация с ND филтрите позволяват по-удобен начин за работа в клинични условия, значително спестявайки време в сравнение с отделното ползване на обективи и ND филтри.

Допълнителни техники на наблюдение със системите BX43/BX46

Фазов контраст

Може да е необходим повече от един метод за детайлно изследване на фини структури в клетките.  Много клетки и структури в хистологичните проби не притежават собствен контраст, видим при наблюдение в светло поле, като например цветови вариации, докато при използване на поляризираща светлинна микроскопия мускулни и нервни тъкани могат да бъдат изследвани в удивителни детайли. Серията ВХ3 при клиничните микроскопи и оптичните компоненти UIS2 могат да бъдат използвани при обширен набор от стандартни и контрастни техники, като фазов контраст, DIC, тъмно поле, поляризирана светлина и флуоресцентни бои, за да ви дадат ясни и чисти образи при всички рутинни задължителни скрининги.

DIC

Техниката DIC дава най-фините морфологични детайли чрез създаването на контраст в особено прозрачни обекти, правейки разлики между особености като информация за размера. Olympus разработи три DIC-решения, за да посрещне нуждите на различни ползватели и различни препарати. Висококонтрастният DIC е идеален за тънки препарати, където собствения контраст е много нисък, позволявайки идентификация на много фини структури, докато DIC с висока резолюция е предназначен повече за по-дебели препарати, където самият препарат притежава по-естествен контраст. Универсалният DIC балансира контраста и резолюцията, предоставяйки по-гъвкав DIC образ, където дебелината от проба до проба може да варира повече.

Флуоресценция

Флуоресцентно- микроскопските техники  отдавна се утвърдиха като ключови при биологични изследвания, тъй като позволяват прецизна локализация на таргета с помощта на оцветяване с молекулни бои, които флуоресцират, когато бъдат осветени със светлина с определена дължина на вълната. В резултат е възможно например да се идентифицира дали даден протеин се експресира и къде е локализиран. Това дава големи възможности и в клиничната практика и флуоресцентните техники започнаха да се използват в редица области. Флуоресцентната микроскопия изисква адаптация към микроскопската система, с добавянето на източник на флуоресцентно осветяване, серия от филтри, които дават определена  дължина на светлинната вълна и контролират интензитета, и двуцветни огледала, които дават възможност излъчената и пропусната светлина да използват същия оптичен път, който се ползва в микроскопа, без това да се отразява на визуализацията.

Оптично съвършенство

Новите филтри Olympus имат най-съвременни покрития, които предоставят високо качество на предаване и острота на образа, и филтърните кубове са направени с повърхност с ниска степен на отразяване, която да хване 99% от отклонените лъчи. Това повишава съотношението сигнал-към-шум (S/N), подобрявайки ефективността на образа на системата. С подобрено съотношение S/N са и обективите UIS2 SAPO, които предоставят изключителни нива на трансмисия във вътрешния спектър с много ниска автофлуоресценция. В добавка към тези модерни компоненти, имерсионното олио с ниска автофлуоресценция допълнително подобрява качеството на получения образ.

Системи за групово наблюдение

Чрез добавка на ергономичните бинокуляри и тринокуляри за наблюдение, Olympus предлага персонални приставки за двойно и множествено наблюдение за нуждите на лабораторните дискусии. Тези системи са безценни също и при клинични наблюдения, обучения и инструктиране, които са много по-ефективни когато членовете на групата могат да видят дискутирания обект през индивидуални окуляри. Има широк избор от приставки за едновременно наблюдение от двама до десет, а дори и повече участника.

    Направи запитване

    Scroll to Top