,

Olympus IX73 & IX83

Изследователски инвертни микроскопи

Микроскопски системи за високо специализирани изследвания

Mануално кодирани или полуавтоматизирани /IX73/ и автоматизирани /IX83/ опции позволяват множество комбинации на отделните компоненти.

One deck системи с ниска, ергономична предметна маса или two deck с различни варианти на надграждане. И двете осигуряват възможност за създаване на виско-резолюционни снимки от флуоресцентни изображения до рутинно тестване и документация.

Конфигурации с микро манипулатори Narishige за In vitro оплождане – ICSI (Вътреклетъчно Инжектиране на Сперматозоиди);

Основа за работа с Patch Clamping методики

Чудесни резултати при електрофизиологични изследвания;

Изследователски инвертни микроскопи

Микроскопски системи за високо специализирани изследвания

Mануално кодирани или полуавтоматизирани /IX73/ и автоматизирани /IX83/ опции позволяват множество комбинации на отделните компоненти.

One deck системи с ниска, ергономична предметна маса или two deck с различни варианти на надграждане. И двете осигуряват възможност за създаване на виско-резолюционни снимки от флуоресцентни изображения до рутинно тестване и документация.

Конфигурации с микро манипулатори Narishige за In vitro оплождане – ICSI (Вътреклетъчно Инжектиране на Сперматозоиди);

Основа за работа с Patch Clamping методики

Чудесни резултати при електрофизиологични изследвания;

Допълнителна иформация за продукта
Допълнителна иформация за продукта
Детайли за продукта + Информация за поръчка + Технически спецификации (PDF, 2.71 MB)

Флуоресцентни микроскопи – флуоресценция от най-висок клас:

  • мощно флуоресцентно осветление – 100W Живачно, 75W Ксеноново или Метал-халидно;
  • огромен набор от флуоресцентни филтри /кубове/, с възможност за конфигурирането им според нуждите на потребителя;
  • възможности за прецизен хромозомен анализ: Multicolour FISH (Флуоресцентна In Situ Хибридизация); CGH (Сравнителна Геномна Хибридизация); Кариотипизиране;

    Направи запитване

    Scroll to Top