,

Olympus BX53

Полумоторизирана микроскопска флуоресцентна система

Целият оптичен път на ВХ53 е създаден за оптимално флуоресцентно изображение, използвайки UIS2 оптичните компоненти, които предоставят нови стандарти в изображението. Уникалната структура на флуоресцентните филтърни кубове осигуряват перфектна трансмисия, чувствителност и разделяне на цветовете. Друго предимство, което улеснява флуоресцентната микроскопия, включва новата fly-eyelens оптична система, която осигурява хомогенно светлинно излъчване и автоматично разпознаване на филтърните кубове, което спестява редица настройки. ВХ53 полумоторизираният микроскоп осигурява високо качество на изображението. Полуавтоматизацията на модела позволява наблюдението на големи зони на високи увеличения и улеснява мултицветната флуоресценция.

Полумоторизирана микроскопска флуоресцентна система

Целият оптичен път на ВХ53 е създаден за оптимално флуоресцентно изображение, използвайки UIS2 оптичните компоненти, които предоставят нови стандарти в изображението. Уникалната структура на флуоресцентните филтърни кубове осигуряват перфектна трансмисия, чувствителност и разделяне на цветовете. Друго предимство, което улеснява флуоресцентната микроскопия, включва новата fly-eyelens оптична система, която осигурява хомогенно светлинно излъчване и автоматично разпознаване на филтърните кубове, което спестява редица настройки. ВХ53 полумоторизираният микроскоп осигурява високо качество на изображението. Полуавтоматизацията на модела позволява наблюдението на големи зони на високи увеличения и улеснява мултицветната флуоресценция.

Допълнителна иформация за продукта
Допълнителна иформация за продукта
Детайли за продукта + Информация за поръчка + Технически спецификации (PDF, 1.42 MB)

Флуоресцентни микроскопи – флуоресценция от най-висок клас:

  • мощно флуоресцентно осветление – 100W Живачно, 75W Ксеноново или Метал-халидно;
  • огромен набор от флуоресцентни филтри /кубове/, с възможност за конфигурирането им според нуждите на потребителя;
  • възможности за прецизен хромозомен анализ: Multicolour FISH (Флуоресцентна In Situ Хибридизация); CGH (Сравнителна Геномна Хибридизация); Кариотипизиране.

    Направи запитване

    Scroll to Top