,

Olympus CX43

Новият лабораторен микроскоп СХ43 позволява удобно наблюдение с минимални настройки.

Комбинацията от отлично оптично представяне и ергономичен дизайн осигурява висока степен на комфорт при ежедневна продължителна употреба.

Оптичната система UIS2

UIS2 на Olympus е повече от набор от обективи и филтри. Това е оптична концепция, развита специално за микроскопи, с голям брой предимства балансирани перфектно с изискванията на приложението. Системата UIS2 определя нов стандарт в точността и яснотата, и затова предлага изключителна гъвкавост, за да даде възможност за повишена ефективност и по-надеждни резултати.

Новият лабораторен микроскоп СХ43 позволява удобно наблюдение с минимални настройки.

Комбинацията от отлично оптично представяне и ергономичен дизайн осигурява висока степен на комфорт при ежедневна продължителна употреба.

Оптичната система UIS2

UIS2 на Olympus е повече от набор от обективи и филтри. Това е оптична концепция, развита специално за микроскопи, с голям брой предимства балансирани перфектно с изискванията на приложението. Системата UIS2 определя нов стандарт в точността и яснотата, и затова предлага изключителна гъвкавост, за да даде възможност за повишена ефективност и по-надеждни резултати.

Допълнителна иформация за продукта
Допълнителна иформация за продукта
Детайли за продукта + Информация за поръчка + Технически спецификации (PDF, 1.36 MB)

Кондензорът е със 7 позиции за наблюдение при светло поле (4X – 100X) , 2Х, тъмно поле, фазов контраст (Ph1, Ph2, Ph3) и флуоресценция. Изборът на констраст може да бъде запазен посредством заключването на позицията на кондензора, като по този начин предотвратява разместването му при неволно действие от страна на наблюдателя. Микроскопът има и възможност за поставяне на анализатор за наблюдение с поляризирана светлина.

Тринокулярният тубус позволява разпределение в пътя на светлината 0/100, 50/50, 100/0 при използване на цифрова микроскопска камера.

Моделът СХ43 отговаря на съвременните стандарти за качествена флуоресцентна микроскопия.

Флуоресцентната приставка за отразена светлина с вграден LED светлинен източник за синя светлина с пикова дължина на вълната 470 nm  е с независимо от микроскопа електрическо захранване . Специален винт позволява пълен контрол на интензитета на флуоресцентната светлина. Флуоресцентната микроскопия изисква адаптация към микроскопската система, с добавянето на източник на флуоресцентно осветяване и двуцветни огледала, които дават възможност излъчената и пропусната светлина да използват същия оптичен път, който се ползва в микроскопа, без това да се отразява на визуализацията.

Наблюдението при фазов контраст, което моделът СХ43 позволява, дава възможност за детайлно изследване на фини структури в клетките.

Много клетки и структури в хистологичните проби не притежават собствен контраст, видим при наблюдение в светло поле, като например цветови вариации, докато при използване на поляризираща светлинна микроскопия мускулни и нервни тъкани могат да бъдат изследвани в удивителни детайли.

    Направи запитване

    Scroll to Top